Author: administratorius

Šventasis Tėvas Pranciškus kviečia visus pasaulio katalikus Gavėnios susitelkimą įprasminti, priimant susitaikymo sakramentą. Jis pats kovo 28 dieną pradės susitaikymo pamaldas Šv. Petro bazilikoje Romoje, po kurių eilėje Romos bažnyčių kunigai klausys išpažinčių per visa naktį. Popiežius sako, kad labai svarbu kiekvienam tikinčiajam prisiliesti...

Šv. Juozapas 2014 kovo mėn. 19 d., trečiadienis, Šv. Juozapas – šeimos globėjas, ginantis socialinį teisingumą, todėl jam meldėsi vargšai, neturtėliai. Buvo priimta dalyti labdarą. Jis buvo pagerbiamas savo paties profesijos atstovų – stalių, dailidžių, įvairių amatų meistrų.  ...