Paslaugos

Užsisakyti Šv. Mišias

Nemokamas

Penktadienį nuo 12 val. iki Šv. Mišių, vyksta Švč. Sakramento Adoracija
KITOS PAMALDOS:

Kiekvieno mėn. 22 dieną – Šv. Jono Pauliaus II Mažieji parapijos atlaidai, meldžiamės Jūsų užrašytomis intencijomis. Laiminama relikvija.

Kiekvieno mėn. 13 dieną – meldžiamės į Švč. M. Mariją Jūsų užrašytomis intencijomis.

Pirmais mėnesio penktadieniais 18.00 val.  –meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį.

Pirmais mėnesio šeštadieniais 10.00 val. – meldžiamės į Švč. M. Mariją.

Pirmais mėnesio sekmadieniais 10.00 val.   už mecenatus, rėmėjus ir aukotojus.

Gegužinės pamaldos sekmadieniais 10.00 val., šiokiadieniais 18.00 val., šeštadieniais 10.00 val.

Birželinės pamaldos sekmadieniais 10.00 val., šiokiadieniais 18.00 val., šeštadieniais 10.00 val.

Rožinio malda spalio mėnesį sekmadieniais 9.15 val., šiokiadieniais 17.15 val., šeštadieniais 9.15 val.
II–SIOS KLINIKINĖS LIGONINĖS Švč. Mergelės Marijos Ligonių sveikatos koplyčioje Šv. Mišios aukojamos kiekvieną ketvirtadienį 15.00 val.

 

Kalendoriuje pasirinkite norimą šv. Mišių dieną ir laiką

Kategorija: