Paslaugos

Užsisakyti Šv. Mišias

Nemokamas

ŠV. MIŠIOS AUKOJAMOS:

Pirmadieniais Šv. Mišios neaukojamos

Antradienis 18:00 val.

Trečiadienis 18:00 val.

Ketvirtadienis 18:00 val.

Penktadienis 18:00 val.

Šeštadienis 10:00 val.

Sekmadienis 8:30, 10:00, 12:00 val., 13:30 val. (spalio – gegužės mėn.)

 

Pirmąjį mėnesio ketvirtadienį nuo 18:00 val. iki penktadienio 18:00 val. – 24 val. Viešpačiui (Švč. Sakramento adoracija).

Penktadieniais nuo 12:00 val. iki 18:00 val. Šv. Mišių vyksta Švč. Sakramento Adoracija.

 

KITOS PAMALDOS:

Kiekvieno mėn. 22 dieną – Šv. Jono Pauliaus II Mažieji parapijos atlaidai, meldžiamės Jūsų užrašytomis intencijomis. Laiminama relikvija.

Kiekvieno mėn. 13 dieną – meldžiamės į Švč. M. Mariją Jūsų užrašytomis intencijomis.

Pirmais mėnesio penktadieniais 18:00 val. – meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį.

Pirmais mėnesio šeštadieniais 10:00 val. – meldžiamės į Švč. M. Mariją.

Pirmais mėnesio sekmadieniais 10:00 val.   už mecenatus, rėmėjus ir aukotojus.

Gegužinės pamaldos sekmadieniais 10:00 val., šiokiadieniais 18:00 val., šeštadieniais 10:00 val.

Birželinės pamaldos sekmadieniais 10:00 val., šiokiadieniais 18:00 val., šeštadieniais 10:00 val.

Rožinio malda spalio mėnesį sekmadieniais 9.15 val., šiokiadieniais 17.15 val., šeštadieniais 9.15 val.

 

Kalendoriuje pasirinkite norimą šv. Mišių dieną ir laiką

Svarbu: būtina pasirinkti šv. Mišių laiką

Laikas pasirenkamas kalendoriaus blokelyje aukščiau.

Kategorija: