Paslaugos

Užsisakyti Šv. Mišias

Nemokamas

ŠV. MIŠIOS AUKOJAMOS:

  • Pirmadieniais Šv. Mišios neaukojamos
  • Antradienis 12.00 val.
  • Trečiadienis 12.00 val.
  • Ketvirtadienis 12.00 val.
  • Penktadienis 18.00 val.
  • Penktadieniais nuo 12 val. iki 18 val. Šv. Mišių, vyksta Švč. Sakramento Adoracija
  • (Pirmąjį mėn. ketvirtadienį nuo 18 val. iki penktadienio 18 val. – 24 val. Viešpačiui (Švč. Sakramento adoracija))
  • Šeštadienis 10.00 val.
  • Sekmadienis 8.30, 10.00, 12.00 val. (13.30 val. spalio – gegužės mėn.)

KITOS PAMALDOS:

Kiekvieno mėn. 22 dieną – Šv. Jono Pauliaus II Mažieji parapijos atlaidai, meldžiamės Jūsų užrašytomis intencijomis. Laiminama relikvija.

Kiekvieno mėn. 13 dieną – meldžiamės į Švč. M. Mariją Jūsų užrašytomis intencijomis.

Pirmais mėnesio penktadieniais 18.00 val.  –meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį.

Pirmais mėnesio šeštadieniais 10.00 val. – meldžiamės į Švč. M. Mariją.

Pirmais mėnesio sekmadieniais 10.00 val.   už mecenatus, rėmėjus ir aukotojus.

Gegužinės pamaldos sekmadieniais 10.00 val., šiokiadieniais 18.00 val., šeštadieniais 10.00 val.

Birželinės pamaldos sekmadieniais 10.00 val., šiokiadieniais 18.00 val., šeštadieniais 10.00 val.

Rožinio malda spalio mėnesį sekmadieniais 9.15 val., šiokiadieniais 17.15 val., šeštadieniais 9.15 val.
II–SIOS KLINIKINĖS LIGONINĖS Švč. Mergelės Marijos Ligonių sveikatos koplyčioje Šv. Mišios aukojamos kiekvieną nuo pirmadienio iki ketvirtadieno 15.00 val.

 

Kalendoriuje pasirinkite norimą šv. Mišių dieną ir laiką

Svarbu: būtina pasirinkti šv. Mišių laiką

Laikas pasirenkamas kalendoriaus blokelyje aukščiau.

Kategorija: