Dvasininikai ir tarnautojai

Klebonas – kun. Andrius ALMINAS

1976 07 09 * 2007 02 04 * 2009 04 25*2013 11 04

Sielovados pagalbininkas – kun. Kęstutis GENYS

1981 06 19 * 2008 04 21 * 2018 01 08

Raštinės administratorius – Tomas MOROZOVAS

Tel. nr. +37067388552

Katechetė (I – oji Komunija) – Rasa KAMARAUSKAITĖ

Katechetė (Sutvritinimas) – Kamilė DURŠAITĖ

Tel. nr. +37067388552

“Caritas” vedėja – Ona ČEPULIENĖ

Tel. nr. +37067388552

Sumos choro vadovė – Akvilė MINČINKAITĖ

Giedotoja – Eglė Mačiulytė

Šlovintojai – Gustė ir Tomas

Visus norinčius jungtis į giedojimą šv. Mišiose, prašome kreiptis tel. nr. +37067388552