Parama

Paremkite kauno Šv. Jono Pauliaus II parapiją

Kiekviena parama yra svarbi tolesnei parapijos veiklai. Aukodami ir pervesdami tam tikrą savo pajamų dalį arba skirdami 1,2 procento nuo gyventojų pajamų mokesčio Jūs svariai prisidedate prie bendro visuomeninio gėrio, kurį mes stengiamės propoguoti ir įgyvendinti.

Kviečiame Jus pagal galimybes prisidėti prie mūsų parapijos veiklos finansine vienkartine ar kita parama.

Paremkite kiek galite

Nuolatinis rėmimas

Įsiamžinimas sienoje

Skirkite 1.2%