Paslaugos

Jūsų pasirinkta auka

1.00

Kiekviena auka yra svarbi. Aukokite kiek galite.  

Už Jūsų gerumą tegul dangiškasis Tėvas atlygina visa pranokstančia savo Malone!

Kategorija: