TARNYSTĖS

Parapijos širdis yra Kristaus kūno nariai – bendruomenė.

 

Bendruomenės nariai įvairiais būdais gali jungtis į tarnystę savo parapijoje: 

  • jungtis į liturgijos šventimą skaitydami skaitinius, nešdami atnašas, patarnaudami, giedodami chore šv. Mišiose;
  • organizuoti susitikimus ir burtis į šeimų, jaunimo, vaikų grupes;
  • padėti prižiūrėti aplinką;
  • kitais būdais rodyti iniciatyvą, siekiant kurti gražesnę ir Jėzaus kvapu atsiduodančią bendruomenę.

 

Kviečiame, TAVE, kartu kurti gražią parapijos aplinką ir jungtis į tarnystę Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijoje.

Parapijos tarnysčių sąrašą rasite apsilankę Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos koplyčioje.