„ALFA“ kursas tėvams

Alfa kursas – tai tikėjimo kelionė.


Šventasis Raštas kalba apie Jėzų kaip apie Alfa ir Omega, Pradžią ir Pabaigą (plg. Apr 1, 8). Alfa kurso pavadinimas – tai užuomina į Jėzų, kuris yra naujo Gyvenimo pradžia ir pagrindinis šio kurso veikėjas.

 

Alfa –  evangelizacinis kursas,  paprastai  trunkantis 10 savaičių (po vieną susitikimą per savaitę). Susitikimų metu klausomasi mokymų aktualiomis krikščionybės temomis, diskutuojama  mažose diskusijų grupelėse, vaišinamasi.

 

Alfa kurso ,,vinis” – išvažiuojamasis savaitgalis, skirtas Šventajai Dvasiai ir per Ją – gilesniam susitikimui su Jėzumi. Kursas baigiamas šventiniu vakaru, jame dalijamasi kurso įspūdžiais, taip pat klausomasi kursą lankiusiųjų liudijimų.

 

Alfa kursas tėvams skiriamas Sakramentams besiruošiančių vaikų tėveliams, tačiau mūsų parapijoje į šį kursą gali įsijungti ir kiti norintieji jame dalyvauti suaugusieji.

 

Alfa kiekvienam suteikia pažinimo džiaugsmo. Tai vienas iš geriausių kursų norintiems žengti didelį žingsnį arčiau Jėzaus.

 

Esi laukiamas naujame Alfa.
ATEIK!