Struktūra

PASTORACINĖ TARYBA

Pirmininkas – kun. Andrius Alminas
Pirmininko pavaduotojas – Povilas Vebeliūnas
Sekretorius – Tomas Morozovas

 

Nariai

Lolita Švenčionienė Vida Vizgirdienė Kamilė Duršaitė Diana Karvelienė
Rasa Kamarauskaitė Vytenis Kalpokas Daiva Kalpokienė Akvilė Minčinkaitė
Ona Čepulienė Laima Deltuvienė Karolina Auželytė Loreta Morkevičienė
Aleksas Kreišmonas Loreta Andriukaitienė Artūras Pušinskas Daiva Masionienė
Povilas Vebeliūnas Vilma Vebeliunienė Gustė Morozovienė Tomas Morozovas

EKONOMINĖ TARYBA

Pirmininkas:
kun. Andrius Alminas

Nariai:
Daiva Masionienė
Ona Čepulienė
Vytenis Kalpokas
Tomas Morozovas