Struktūra

PASTORACINĖ TARYBA

Pirmininkas – kun. Andrius Alminas
Pirmininko pavaduotojas – Povilas Vebeliūnas
SekretoriusKamilė Kilė

Nariai

Lolita Švenčionienė
Vida Vizgirdienė
Kamilė Kilė
Diana Karvelienė
Rasa Kamarauskaitė
Vytenis Kalpokas
Daiva Kalpokienė
Akvilė Minčinkaitė
Ona Čepulienė
Laima Deltuvienė
Karolina Auželytė
Loreta Andriukaitienė
Aleksas Kreišmonas
Povilas Vebeliūnas
Vilma Vebeliunienė
Daiva Masionienė
Artūras Pušinskas
S. Janina Milkauskaitė

EKONOMINĖ TARYBA

Pirmininkas:
kun. Andrius Alminas

Nariai:
Daiva Masionienė
Ona Čepulienė
Vytenis Kalpokas