Struktūra

PASTORACINĖ TARYBA

Pirmininkas – kun. Andrius Alminas
Pirmininko pavaduotojas – Povilas Vebeliūnas
Sekretorius – Tomas Morozovas

 

Nariai

Lolita Švenčionienė Vida Vizgirdienė Kamilė Duršaitė Diana Karvelienė
Rasa Kamarauskaitė Vytenis Kalpokas Daiva Kalpokienė Akvilė Minčinkaitė
Ona Čepulienė Laima Deltuvienė Karolina Auželytė Loreta Andriukaitienė
Aleksas Kreišmonas Povilas Vebeliūnas Vilma Vebeliunienė Daiva Masionienė
Artūras Pušinskas Gustė Morozovienė Tomas Morozovas

EKONOMINĖ TARYBA

Pirmininkas:
kun. Andrius Alminas

Nariai:
Daiva Masionienė
Ona Čepulienė
Vytenis Kalpokas
Tomas Morozovas
Gustė Morozovienė