Namų palaiminimas

Namai kaip šeimos gyvenimo vieta simbolizuoja asmenų bendruomenę, tarpusavio ryšių jungiamą visuomenės gyvenimo pagrindinę ląstelę, kurią sudaro vienos šeimos nariai. Evangelijos puslapiuose namų statyba simbolizuoja visą žmogaus gyvenimą (plg. Mt 7, 24-27). Buvimas Tėvo namuose taip pat yra išganytųjų amžinosios laimės pirmavaizdis (plg. Jn 14 , 2 ir t.). Viešpats Jėzus liepė mokiniams, užeinantiems į namus, nešti jų gyventojams ramybę ir palaimą (plg. Lk 10, 5). Todėl naujus namus pasistatę tikintieji pagrįstai prašo ganytoją atvykti pas juos ir suteikti iš paties Dievo trykštantį palaiminimą. Naujų namų palaiminimas turi būti šeimos iškilmė, todėl pageidautinas visų namiškių dalyvavimas šiose apeigose.

Mieli parapijiečiai, jeigu norite, kad kunigas atvyktu palaiminti jūsų namus, prašome užpildyti kontaktinę informaciją. Mes su jumis susisieksime ir susitarsime patogiausią laiką.