Paslaugos

Sutvirtinimo sakramentas

80.00

Katechezės metu jaunuoliai prisimins ir įtvirtins žinias apie Bažnyčios mokymą. Tikėjimo šviesoje kartu su katechete bendradarbiaudami ir diskutuodami aptars šiuolaikiniam jaunimui aktualias problemas. Kiekvieną sekmadienį dalyvaudami šv. Mišių aukoje, burdamiesi į parapijos bendruomenę bus ugdomi atsiversti šv. Dvasios veikimui bei atvira širdimi priimti Jos teikiamas dovanas, pajusti ypatingą Dievo veikimą.

Kategorija: