Author: administratorius

Kviečiame aktyviai įsijungti į choro gretas ir šlovinti Dievą giesmėmis. Choro vadovė - Austėja Staniunaitytė Choristai: 1.    Lina Raškinienė2.    Gailius Raškinis3.    Edita Šumskienė4.    Monika Rimkutė5.    Ramutė Rimkuvienė6.    Viktoras Rimkus7.    Regina Zlatkauskienė8.    Genovaitė Ruočkienė9.    Rasina Buragienė10.    Dina Morozovienė11.    Diana Narvelienė12.    Ada Kazlauskienė13.    Vytenis Kalpokas14.    Rima Bendaravičienė15.  ...

Švenčių ir atlaidų dienomis organizuojama  iškilminga tikinčiųjų procesija.   Eisenos dalyviai - vaikai, jaunimas, vidutinio ir vyresnio amžiaus vyrai bei moterys, pasipuošę procesijų rūbais ir spalvingais tautiniais drabužiais.  Šventinėje procesijoje barstomos gėlės, tikintieji neša kryžių, žvakes, giedamos procesijų giesmės. Maldingoje eisenoje stiprėja visų tikinčiųjų dvasia, sekant paskui...

Šv. Rašto skaitovai šv. Mišių metu skelbia Dievo žodį bendruomenei. Bažnyčios liturgijoje Šv. Raštas yra tikėjimo pagrindas Dievo žodžio klausytojams, todėl Šv. Rašto skaitiniu tekstai skaitomi tik atidžiai pasiruošus, kad būtų aiškiai ir pilnai suprantami kiekvienam Bažnycios lankytojui. Parapijoje yra 2...

Adorantės Adoruotojų tikslas – vienytis bendroje maldoje, šlovinti Jėzų esantį Švč. Sakramente,skleisti vienybę ir pamaldumą parapijoje. Bendros maldos ir adoracija prie Švč. Sakramento vyksta nustatytu laiku, taip pat liturginių švenčių ir atlaidų metu, dalyvaujant iškilmingose procesijose. Į adoraciją jungiasi vaikai ir...

Ekonominę  tarybą, kurią sudaro šie nariai  : Pirmininkas – kun. Andrius Alminas Aleksas Kreišmonas Lolita Švenčionienė Vytenis Kalpokas Diana Karvelienė  2014 m. finansinė ataskaita. STATYBAI REIKALINGA JŪSŲ PARAMA   Finansinė ataskaita   Renkamos aukos liturginiams reikmenims įsigyti Tarybos nario priesaiką.           Pranešimas Nr. 165.       ...

Pirmininkas – kun. Andrius AlminasPirmininko pavaduotojas – Aleksas KreišmonasSekretorė – Agnė Venskutonienė Nariai:Lolita ŠvenčionienėVida VizgirdienėRegina ZlatkauskienėDiana KarvelienėRobertas  RutkauskasLaura ŠimkutėVytenis KalpokasVaida Spangelevičiūtė – KneižienėAustėja StaniunaitytėLina RaškinienėGailius RaškinisLigita RūtkauskienėDeividas DumskisVytautas JuknevičiusViktoras RimkusRamutė RimkuvienėIrena Grigienė       Pastoracinė taryba Pastoracinės tarybos narių priesaika. Pranešimas  Nr.164.    Tarybos...