Author: administratorius

Šį sekmadieni Petras įsivėlė į išskirtinį nuotykį. Jis užsigeidė pasivaikščioti vandeniu, taip, kaip ir Mokytojas, ir vos nenuskendo. Būtume turėję pirmąjį popiežių, kuris, nors pagal profesiją būdamas žvejys, žuvo vandenyje.Kodėl Petrui nepavyko? Labai aiškų atsakymą skaitome Evangelijoje: Petrą įveikė baimė. Ji, tarsi didžiulis...

(1971 08 31*1995 08 31*2003 04 01*2014 07 28) 2014 m. liepos 28 d. staiga mirė Kaišiadorių vyskupijos kunigas Arūnas KAZLAUSKAS, Skudutiškio ir Suginčių parapijų klebonas. Kunigas Arūnas Kazlauskas gimė 1971 m. rugpjūčio 31 d. Vytautavos parapijoje, Kaišiadorių vyskupijoje, Trakų raj. Mokėsi Panošiškių pradinėje...