Mirė Kaišiadorių vyskupijos kunigas Arūnas KAZLAUSKAS (1971-2014)

Mirė Kaišiadorių vyskupijos kunigas Arūnas KAZLAUSKAS (1971-2014)


(1971 08 31*1995 08 31*2003 04 01*2014 07 28)

2014 m. liepos 28 d. staiga mirė Kaišiadorių vyskupijos kunigas Arūnas KAZLAUSKAS, Skudutiškio ir Suginčių parapijų klebonas.

Kunigas Arūnas Kazlauskas gimė 1971 m. rugpjūčio 31 d. Vytautavos parapijoje, Kaišiadorių vyskupijoje, Trakų raj. Mokėsi Panošiškių pradinėje mokykloje, vėliau Rūdiškių vidurinėje mokykloje. 1989 m. pradėjo studijas Kauno kunigų seminarijoje.

1994 m. rugsėjo 10 d. Arūnas Kazlauskas buvo įšventintas diakonu Kaišiadorių vyskupijai ir paskirtas pastoraciniam darbui į Kaišiadorių parapiją.

1995 m. rugpjūčio 31 d. Arūnas Kazlauskas buvo įšventintas kunigu ir paskirtas Perlojos bei Nedzingės parapijų administratoriumi.

2002 m. skiriamas Čiobiškio parapijos administratoriumi, 2003 m. Molėtų parapijos vikaru ir Skudutiškio parapijos administratoriumi. Nuo 2005 m. kunigas Arūnas atleidžiamas iš Molėtų parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Skudutiškio parapijos klebonu bei Suginčių parapijos administratoriumi, vėliau – klebonu.

Neilgas Arūno Kazlausko kunigystės kelias buvo paženklintas rūpesčiu Bažnyčios reikalais ir silpna sveikata. Pastaruoju metu progresuojanti cukraligė ir įvairios širdies ligos vis dažniau apsunkindavo kunigišką tarnystę.

Kunigas bus pašarvotas Skudutiškio parapijos bažnyčioje. Laidotuvių Mišios – liepos 30 d. 12 val. Skudutiškio bažnyčioje. Po jų žemiškieji kunigo palaikai atguls Skudutiškio bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Kauno  I dekanato  dekanas                                           mons. Vytautas Grigaravičius             

No Comments

Post A Comment