Author: administratorius

KVIEČIAME ŠVĘSTI ŠV. MIŠIAS 😇 Lapkričio 1 d. (antradienis) - VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ 12:00 val. - šv. Mišios už visus mirusius; 18:00 val. - gedulinės šv. Mišios su procesija, minimi mirusiųjų vardai. Bus laiminamos žvakės. Lapkričio 2 d. (trečiadienis) - MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA (VĖLINĖS) 12:00 val. - gedulinės šv. Mišios su...

❗DĖMESIO ❗KEIČIASI ŠV. MIŠIŲ TVARKA! Nuo LAPKRIČIO 2 d. šv. Mišios bus aukojamos: ANTRADIENIAIS- 12:00 val. (transliacija Facebook) TREČIADIENIAIS - 12:00 val. (transliacija Facebook) KETVIRTADIENIAIS - 12:00 val. (transliacija Facebook) PENKTADIENIAIS - 18:00 val. ŠEŠTADIENIAIS - 10:00 val. SEKMADIENIAIS - 08:30, 10:00, 12:00, 13:30 val....

Mielieji, kaip žinote spalis yra Švč. Mergelės Marijos rožinio mėnuo. Ta proga, mūsų parapijoje, vyksta rožinių ir škaplierių palaiminimas ir įteikimas vaikams, kurie ruošėsi ir priėmė atgailos ir 1 - osios Šv. Komunijos sakramentus, praeitais mokslo metais. Rožinio malda mes šaukiamės Dievo Motinos pagalbos, kad Nekaltoji Mergelė, kreiptų...

🙌 Kviečiame visus į didžiuosius Šv. Jono Pauliaus II atlaidus! 🙌 Spalio 22 d. (šeštadienis) - šv. Mišios 10 val. 🙏 Melsimės jūsų intencijomis, kurias užrašote prie Šv. Jono Pauliaus II, 👏 laiminsime Šv. Jono Pauliaus II relikvija Spalio 23 d. (sekmadienis) - PAGRINDINĖ ATLAIDŲ DIENA Šv. Mišios: 8:30, 10:00,...

Mielas jaunime ir tėveliai (globėjai), kviečiame jaunimą (15 - 18 m.) ruoštis Sutvirtinimo sakramentui. ℹ️ Visą informaciją ir registracijos nuorodą rasite - https://www.jonopauliausparapija.lt/sutvirtinimas/ Registracija vyksta tik elektroniniu būdu nuo rugpjūčio 29 d. iki rugsėjo 30 d. ❗PIRMASIS SUSITIKIMAS su tėveliais (globėjais) prasidės šv. Mišiomis 2022 m. RUGSĖJO 25 d....

KVIEČIAME ŠVĘSTI ŠV. MIŠIAS 😇 Lapkričio 1 d. (antradienis) - VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ 12:00 val. - šv. Mišios už visus mirusius; 18:00 val. - gedulinės šv. Mišios su procesija, minimi mirusiųjų vardai. Lapkričio 2 d. (trečiadienis) - MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA (VĖLINĖS) 12:00 val. - gedulinės šv. Mišios su procesija, minimi...

🙌 Kviečiame visus į didžiuosius Šv. Jono Pauliaus II atlaidus! 🙌 Spalio 22 d. (šeštadienis) - šv. Mišios 10 val. 🙏 Melsimės jūsų intencijomis, kurias užrašote prie Šv. Jono Pauliaus II, 👏 laiminsime Šv. Jono Pauliaus II relikvija Spalio 23 d. (sekmadienis) - PAGRINDINĖ ATLAIDŲ DIENA Šv. Mišios: 8:30, 10:00,...

AČIŪ! ♥️ Dėkojame visiems aukotojams, kurie Šilinių atlaidų metu, aukomis prisidėjote prie bažnyčios statybos darbų. Dėkojame mūsų parapijos talkininkams: Daivai, Onutei, Vidai ir Sigitui, kurie rinko aukas Šiluvoje. Primename, kad už aukotojus, mecenatus ir jų šeimos narius, šv. Mišios aukojamos - kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį - 10 val. ...