Rožinio įteikimai spalio mėnesį

Rožinio įteikimai spalio mėnesį

Mielieji,

kaip žinote spalis yra Švč. Mergelės Marijos rožinio mėnuo.

Ta proga, mūsų parapijoje, vyksta rožinių ir škaplierių palaiminimas ir įteikimas vaikams, kurie ruošėsi ir priėmė atgailos ir 1 – osios Šv. Komunijos sakramentus, praeitais mokslo metais.

Rožinio malda mes šaukiamės Dievo Motinos pagalbos, kad Nekaltoji Mergelė, kreiptų mūsų žvilgsnius į Jėzų Kristų.

Švč. Mergele Marija – melski už mus! 🙏

No Comments

Post A Comment