Author: administratorius

Kviečiame aktyviai įsijungti į choro gretas ir šlovinti Dievą giesmėmis. Choro vadovė - Austėja Staniunaitytė Choristai: 1.    Lina Raškinienė2.    Gailius Raškinis3.    Edita Šumskienė4.    Monika Rimkutė5.    Ramutė Rimkuvienė6.    Viktoras Rimkus7.    Regina Zlatkauskienė8.    Genovaitė Ruočkienė9.    Rasina Buragienė10.    Dina Morozovienė11.    Diana Narvelienė12.    Ada Kazlauskienė13.    Vytenis Kalpokas14.    Rima Bendaravičienė15.  ...

Švenčių ir atlaidų dienomis organizuojama  iškilminga tikinčiųjų procesija.   Eisenos dalyviai - vaikai, jaunimas, vidutinio ir vyresnio amžiaus vyrai bei moterys, pasipuošę procesijų rūbais ir spalvingais tautiniais drabužiais.  Šventinėje procesijoje barstomos gėlės, tikintieji neša kryžių, žvakes, giedamos procesijų giesmės. Maldingoje eisenoje stiprėja visų tikinčiųjų dvasia, sekant paskui...