Author: administratorius

Mieli parapijiečiai! Į rytojų žvelkime su stipria viltimi, kurią mums teikia tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu. Šiandien kaip niekad trokštame gyventi, kurti ateitį sau, savo vaikams, ateities kartoms. Šv. Jonas Paulius II sakė, kad „ateitis priklauso nuo dabarties, kaip gyvename šiandien“. Nepaisant išbandymų, gyvenimas tęsiasi ir svarbūs...

Mieli parapijiečiai, Kviečiame balandžio 24 d. (sekmadienis) atvykti į mūsų parapiją švęsti Dievo Gailestingumo atlaidus. Šv. Mišios bus aukojamos: 8:30; 10:00; 12:00 ir 13:30 val. O po 13:30 val. šv. Mišių kviečiame bendrystei švenčiant "Vaikų Velykėles" - atsineškite margučių. Dievas Jus labai myli ir nori Jus apdovanoti gausiomis malonėmis.   ...

Didysis Pirmadienis, Antradienis, Trečiadienis - 12:00 val. Didysis Ketvirtadienis (Paskutinės Vakarienės Mišios) - 18:00 val. Didysis Penktadienis (Kristaus Kančios pamaldos) - 18:00 val. Didysis Šeštadienis (Velyknaktis) : 9-19 val. švč. Sakramento Adoracija - budėjimas prie Kristaus kapo (visą laiką bus klausomos Išpažintys). 20:00 val. Velyknaktis; Sekmadienis (Kristaus Prisikėlimas (Velykos))...

Šiandien, nuo kovo 23-osios 8:00 ryto iki kovo 24-osios 8:00 ryto švenčiamos „24 valandos Viešpačiui“ – visą parą trunkanti Švenčiausiojo sakramento adoracija. Šią tradiciją prieš aštuonerius metus įvedė popiežius Pranciškus. Pirmą kartą „24 valandos Viešpačiui“ buvo švenčiamos per 2014 m. gavėnią. Kviečiame visus užsukti maldai. ...

Gerbiami parapijiečiai, kviečiame išreikšti veiklią meilę Ukrainos tautai. Kaip tai padaryti?    Kaip žinia, Rusija okupuoja Ukrainą. Daugelis žmonių išvyksta iš savo šalies ir ieško prieglobsčio kitose šalyse. Laukiame didelio skaičiaus pabėgėlių ir mūsų Lietuvoje. Prašome suteikti laikiną pastogę nuo karo bėgantiems žmonėms. Sutinkančius priimti pabėgėlius, prašome registruotis adresu: www.stipruskartu.lt arba skambinti tel....

Gerbiami parapijiečiai, kviečiame išreikšti veiklią meilę Ukrainos tautai. Kaip tai padaryti?    Kaip žinia, Rusija okupuoja Ukrainą. Daugelis žmonių išvyksta iš savo šalies ir ieško prieglobsčio kitose šalyse. Laukiame didelio skaičiaus pabėgėlių ir mūsų Lietuvoje. Prašome suteikti laikiną pastogę nuo karo bėgantiems žmonėms. Sutinkančius priimti pabėgėlius, prašome registruotis adresu: www.stipruskartu.lt arba skambinti tel....