Author: administratorius

VAIKŲ (9–14 m.) rengimas sakramentams 2021–2022 m. m. (registracija) MIELI VAIKAI IR TĖVELIAI (GLOBĖJAI), Vaikų pasirengimo sakramentams PARAPINĖS KATECHEZĖS PRASIDĖS nuo 2021 m. spalio 3 d. 13.30 val. Šv. Mišiomis ir tęsis iki 2022 m. gegužės mėn. (užsiėmimai vyks 1 val. per savaitę Jūsų pasirinktu laiku). Katechezės metu pristatomos ir gilinamos tikėjimo tiesos, mokomasi...