Author: administratorius

Paskutinis sekmadienis prieš Velykas vadinamas Verbomis, arba Verbų sekmadieniu, daugelyje Europos šalių jis dar vadinamas Palmių sekmadieniu. Tą dieną į Jeruzalę įžengė Kristus. Šventinamos Verbos Pasitikdami Mesiją, žydai iš pagarbos jam po kojomis klojo palmių šakas iš šaukė: „Garbė tam, kuris ateina...

Ministrantas (lot. minister – patarnautojas) – dvasininko padėjėjas, pagalbininkas, padedantis atlikti liturgijos apeigas. Ministrantai sekmadieniais ir švenčių dienomis patarnauja prie altoriaus Šv. Mišių liturgijos metu. Jie visuomet dalyvauja šventinėse parapijos bažnyčios procesijose ir kitose liturginėse apeigose. Nuo rugsėjo mėn. į ministrantų būrį įsijungia tie vaikai, kurie...

KAUNO ŠVENTOJO JONO PALIAUS II (ŠILAINIŲ) PARAPIJOS ĮSIKŪRIMUI IR BAŽNYČIOS STATYBAI REIKALINGA JŪSŲ PARAMA.Naujai įsteigtai parapijai reikalinga kiekvieno geros valios krikščionio parama. Pirmiausiai reikalingi liturginiai reikmenys ( Šv. Mišių taurė, Komuninė, Monstrancija, arnotai, patarnautojų albos,šlakstyklė ir k t.) kad galėtume švįsti su Viešpaties džiaugsmu...