Author: administratorius

Raštinė  interesantus priima:    Baltų pr. 44 B, LT-48199 Kaunas   Pirmadienis                10.00 – 13.00 – 14.00 –  17.30Antradienis                10.00 – 13.00 – 14.00 –  17.30Trečiadienis                -----      13.00 – 17.30Ketvirtadienis              10.00 – 13.00 – 14.00 –  17.30Penktadienis               10.00 – 13.00 - 14.00 –  17.30Šeštadienis                  ---------------------------------------Sekmadienis                ----------------------------------------Religinių...

Pirmosios Komunijos  ir Atgailos  sakramentams  pasiruošimo etapai: 1. 2014 09 02 – 2014 09 14 – Registracija2. 2014  09 15 – 2015 05 01 – užsiėmimai su vaikais. Viso  28 susitikimai.3. 2014 10 19 – 2015 02 15 – „Alfa“ kursas  tėvams. Viso 11...

Eucharistija — tai mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūnas ir Kraujas. Jėzus per Paskutinę Vakarienę, savo kančios išvakarėse, mylėdamas savuosius iki galo, norėdamas su jais visada pasilikti, įsteigė Eucharistiją, duodamas valgyti Duoną — Jo Kūną ir gerti iš Vyno taurės — Jo Kraujo taurės. Tai...

Aklu gali būti kiekvienas, atsiribojęs nuo Kristaus, netgi teologijos profesorius. Juk ir fariziejai save laikė geriausiai viską žinančiais. Klastingi, kaip lapės, jie vienok pasirodė esą akli, kai, matydami Jėzaus padarytą stebuklą, pradėjo svarstyti: Tas žmogus ne iš Dievo, nes nesilaiko šeštadienio… Kaip galėtų nusidėjėlis...

Pas Viešpatį iškeliavo kun. jubil. VACLOVAS ALEKSANDRAVIČIUS (1916 – 1942 -2014)   2014 metų kovo 29 dieną, eidamas 98 - tuosius metus, mirė Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo parapijos altarista kunigas Vaclovas Aleksandravičius. Vaclovas Aleksandravičius gimė 1916 metų gruodžio 13 dieną Čiobiškio miestelyje,...