Author: administratorius

  Trejybė nėra galvosūkis. Tai Trejybėje vieno Dievo rankos, apglėbiančios kiekvieną, kuris ryžosi pasitikėti, dar pilnai visko nesuvokęs. Tikėti Švenčiausiąja Trejybe nereiškia įeiti į tamsų, užverstą milžiniškomis knygomis kambarį. Viskas yra kitaip: tai reiškia - pamatyti šviesą, patirti Dievo meilę, suprasti, ką reiškia pasaulis ir...