Author: administratorius

Kristus Prisikėlė! Dievo ramybė ir džiaugsmas su Jumis. Broliai kapucinai kviečia visus susitikti su Prisikėlusiu Kristumi. Gegužės 10d. Šv. Vincento Pauliečio parapijoje vyks tarptautinis evangelizacinis susitikimas ,,Fire”, jame taip pat dalyvaus misionieriai iš Lenkijos ir viena geriausių Lietuvoje šlovinimo grupių Ichthus. Kviečiame Jus ir...

  Didysis Šeštadienis  2014 balandžio 19 d.Nuo ryto iki 19.00 val. budėjimas prie Kristaus kapo (Švč. Sakramento Adoracija). Visą tą laiką bus klausomos išpažintys.   20. 00 val.   Velyknaktis- – visų metų iškilmingiausios Šv. Mišios prasidės 20.00 val. Gimnazijos kieme, kur pašventinsime ugnį. Bus atnaujinami...

  2014 balandžio 26 d. (šeštadienis) 12.00 Šv. Mišios.13.00 Kūrybinė kompozicija ir apdovanojimai. Jono Pauliaus II gimnazijos mokinių pranešimai apie Jono Pauliaus II gyvenimo spindesį: „Šeimoje gimsta žmonijos taika“ (Būta Snieškaitė, Rugilė Snieškaitė, Vladas Černevičius) , „Jaunimas - Jono Pauliaus II ateities viltis“ (Greta Kemzūraitė,...

10.00 Iškilmingos Šv. Mišios.11.00 Tiesioginė transliacija iš Vatikano.Po transliacijos vaišės.Tai didi šventė mūsų jaunai parapijai.Parapijos šventės akimirkos gyvai>>   Po­pie­žius Pra­nciš­kus, per aps­kri­tai pir­mą­ją dvie­jų po­pie­žių ka­no­ni­za­ci­jos ce­re­mo­ni­ją, pa­skel­bė Jo­ną XXIII ir Jo­ną Pa­ulių II Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios šven­tai­siais. Šį pa­skel­bi­mą plo­ji­mais pa­ly­dė­jo mal­di­nin­kų mi­nia Va­ti­ka­no...