2014 m. kovo 27 d.

2014 m. kovo 27 d.


 Kauno Palaimintojo Jono Pauliau II parapijos pastoracinės tarybos pirmas posėdis
 
DARBOTVARKĖ
 (IŠ KAUNO ARKIVYSKUPIJOS II SINODO NUTARIMU)

176. Šitame posėdyje Tarybos nariai sutaria dėl kviečiamų narių kandidatūrų bei kito posėdžio parengimo.

NUTARTA

No Comments

Post A Comment