Kauno Palaimintojo Jono Pauliaus II bendruomenės namų – koplyčios statyba

Kauno Palaimintojo Jono Pauliaus II bendruomenės namų – koplyčios statyba


Kauno Palaimintojo Jono Pauliaus II parapijoje 2014 m. liepos mėn. pradedami vykdyti parapijos bendruomenės namų – koplyčios statyba (253 m2), nes dabartinės patalpa, aktų salė, kurią  nuomojame iš Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos netenkina bendruomenės poreikių, ir aktų sale galima naudotis tik sekmadieniais. Norint sukurti mikro – makro dvasinį ir kultūrinį klimatą būtiną statyti bendruomenės namus – koplyčią. Parapijos bendruomenės nariai nori burtis  į įvairias grupes ir klubus, bet nėra visiškai jokių patalpų joms rinktis. Nežiūrint to , kad nėra jokių dabar sąlygų  kuriasi įvairios grupės ir klubai. Pati bendruomenė prašosi pas gimnazijos direktorių užleisti vieną ar kitą klasę, kada nevyksta pamokos, bet  tai nėra išeitis, vieną kartą pavyksta gauti patalpas susitikimams, renginiams, kita karta ne, nes  pačioje  gimnazijoje vyksta daug renginių. Taigi nuomojamoje aktų salėje iš gimnazijos, negalime vykdyti didesnių kultūrinių ir dvasinių projektų, todėl parapijos bendruomenės namų – koplyčios statybai reikalingi spartesnis darbų vykdymas, kuriam  reikia finansinės paramos.  


 

Projekto  bendra suma — 83985,45 – Lt,  
Įvykdymo terminas — 2014 10 27

Lėšų šaltinis Suma, Lt.
Kauno Arkivyskupo – Metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ jubiliejaus proga suneštos aukos 41200
Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos mokytojų ir tėvų auka 6110
Savanoriškos parapijiečių aukos 83215
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SUMA 53461
Projekto  bendra suma:  183986

 


 

No Comments

Post A Comment