Didžioji savaitė

Didžioji savaitė

Didysis Pirmadienis, Antradienis, Trečiadienis – 12:00 val.

Didysis Ketvirtadienis (Paskutinės Vakarienės Mišios) – 18:00 val.

Didysis Penktadienis (Kristaus Kančios pamaldos) – 18:00 val.

Didysis Šeštadienis (Velyknaktis) : 9-19 val. švč. Sakramento Adoracija – budėjimas prie Kristaus kapo (visą laiką bus klausomos Išpažintys). 20:00 val. Velyknaktis;

Sekmadienis (Kristaus Prisikėlimas (Velykos)) – 8:00 val. Velykų ryto Šv. Mišios ir procesiją; 10:00, 12:00 val. Visų Šv. Mišių metu bus šventinami Velykiniai valgiai.

Pirmadienis (Velykų Antroji diena) – 10:00 ir 12:00 val.

No Comments

Post A Comment