Adorantės

Adorantės


Adorantės

Adoruotojų tikslas – vienytis bendroje maldoje, šlovinti Jėzų esantį Švč. Sakramente,skleisti vienybę ir pamaldumą parapijoje.

Bendros maldos ir adoracija prie Švč. Sakramento vyksta nustatytu laiku, taip pat liturginių švenčių ir atlaidų metu, dalyvaujant iškilmingose procesijose. Į adoraciją jungiasi vaikai ir jaunuoliai, kurie parapijoje ruošiasi sakramentinei praktikai bei parapijoje veikiančių organizacijų, maldos grupių nariai, pavieniai tikintieji.

Adoracija ir maldos vyksta pagal atskiras programas, atsižvelgiant į liturginės šventės pobūdį įvairiomis intencijomis.

 


 

No Comments

Post A Comment