Pastoracinė taryba

Pastoracinė taryba


Pirmininkas – kun. Andrius Alminas
Pirmininko pavaduotojas – Aleksas Kreišmonas
Sekretorė – Agnė Venskutonienė

Nariai:
Lolita Švenčionienė
Vida Vizgirdienė
Regina Zlatkauskienė
Diana Karvelienė
Robertas  Rutkauskas
Laura Šimkutė
Vytenis Kalpokas
Vaida Spangelevičiūtė – Kneižienė
Austėja Staniunaitytė
Lina Raškinienė
Gailius Raškinis
Ligita Rūtkauskienė
Deividas Dumskis
Vytautas Juknevičius
Viktoras Rimkus
Ramutė Rimkuvienė
Irena Grigienė     


 Pastoracinė taryba

Pastoracinės tarybos narių priesaika.


Pranešimas  Nr.164.    Tarybos nario priesaiką.           


 Tarybos posėdžiai:


 

No Comments

Post A Comment