Pamaldos ir atlaidai

Pamaldos ir atlaidai


2014 m.lapkričio 30 d., sekmadienis, Pirmasis Advento sekmadienis, kai prisiminsime būsimąjį atėjimą mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuriam priklauso visa garbė ir šlovė per visus amžių amžius. Amen.


2014 m.birželio 22 d., sekmadienis, Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Karaujo šventė.


2014 m.birželio 8 d., sekmadienis, Sekminių šventė.


2014 m.birželio 1 d., sekmadienis, minėsime mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus žengimą į dangų.


2014 m. balandžio 20 d., sekmadienis, džiaugsmingai švesime Šv. Velykas mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimą.


2014 m. kovo 5 d., trečiadienis, PELENŲ DIENA. kuria pradėsime Gavėnios pasninką.


2014 m. vasario 23 d., sekmadienį 12 val. (po 10 val. Šv. Mišių) Vienos detalės paslaptis


2014 m. vasario 5 d., trečiadienis Šv. Agotos minėjimo diena


2014 m. vasario 2 d.,  sekmadienis,  Kristaus paaukojimas (grabnyčios) pirmosios prapijojeprocesijos ir Šv. Mišių foto akimirkos


2013 m.gruodžio 24 d. Kalėdų nakties Šv. Mišios 


2013 m. gruodžio 7 d. II ADVENTO SEKMADIENIS ŠV. MIŠIOS


2013 m. lapkričio 24 d., sekmadienis, – KRISTUS, VISATOS VALDOVAS. Tikėjimo ir liturginių metų užbaigimo iškilmė


2013 m. lapkričio 17 d., sekmadienį, 10 val. buvo aukojamos PIRMOSIOS ŠV. MIŠIOS parapijos istorijoje


 

No Comments

Post A Comment