Pirmoji Komunija ir Išpažintis

Pirmoji Komunija ir Išpažintis


Pirmosios Komunijos  ir Atgailos  sakramentams  pasiruošimo etapai:

1. 2014 09 02 – 2014 09 14 – Registracija pas parapijos raštinėje budintį kunigą.
2. 2014  09 15 – 2015 05 01 – užsiėmimai su vaikais. Viso  28 susitikimai.
3. 2014 10 19 – 2015 02 15 – „Alfa“ kursas  tėvams. Viso 11 susitikimų.
4. 2015 05 03 – 2015 05 31 – Pirmosios Komunijos šventė.

Planuojama, kad Pirmajai Komunijai ruošis apie 200 vaikų.  „Alfa“ kurso,  vaikų  tėvams  dalyvių skaičius  apie 100.

Besiruošiantys vaikai Pirmajai Komunijai, bus kviečiami į vaikų chorą, kuris giedos per Šv. Mišias skirtas vaikams. Berniukai bus kviečiami patarnauti Šv. Mišių metu.

Tėvams skirto „Alfa“ kurso metu bus diskutuojama tikėjimo klausimais, Švento Rašto pažinimas, drauge meldžiamasi, mokomasi bendrauti ir gyventi bendrystėje.


 

No Comments

Post A Comment