Klebono žodis

Klebono žodis

Brangūs parapijiečiai ir svečiai,


dėkoju, kad lankotės mūsų parapijos internetinėje svetainėje. Tikiuosi, kad informacija jums bus labai naudinga. 

Kauno Palaimintojo Jono Pauliaus II parapija yra tikėjimu auganti bendruomenė. Parapija džiaugiasi ir sveikina visus, kurie dalinasi krikščionišku gyvenimu ir lankosi sekmadienio šv. Mišiose. Taip pat labai džiaugiuosi tais parapijos bendradarbiais, kurie negaili savo laiko ir gabumų darbuodamies įvairiose parapijos veiklos srityse.

Prašau nepamiršti, kad mes čia esame dėl jūsų. Sekmadienio šv. Mišiose meldžiamės už jus ir jūsų šeimas.

Kviečiame visu dalyvauti parapijos gyvenime. Jungtis į ekonominę, pastoracinę tarnybą. Burtis į bažnyčios chorą. 

Su pagarba
kun. Andrius Alminas, 
parapijos klebonas.
 

No Comments

Post A Comment