klebono žodis Tag

Brangūs parapijiečiai ir svečiai, dėkoju, kad lankotės mūsų parapijos internetinėje svetainėje. Tikiuosi, kad informacija jums bus labai naudinga.  Kauno Palaimintojo Jono Pauliaus II parapija yra tikėjimu auganti bendruomenė. Parapija džiaugiasi ir sveikina visus, kurie dalinasi krikščionišku gyvenimu ir lankosi sekmadienio šv. Mišiose....