Ministrantai

Ministrantai


Ministrantas (lot. minister – patarnautojas) – dvasininko padėjėjas, pagalbininkas, padedantis atlikti liturgijos apeigas.

Ministrantai sekmadieniais ir švenčių dienomis patarnauja prie altoriaus Šv. Mišių liturgijos metu. Jie visuomet dalyvauja šventinėse parapijos bažnyčios procesijose ir kitose liturginėse apeigose. Nuo rugsėjo mėn. į ministrantų būrį įsijungia tie vaikai, kurie pradeda pasiruošimą Pirmajai Komunijai. Tradiciškai parapijos ministrantai dalyvauja Ministrantų dienos minėjimuose ir stovyklose.

Pirmųjų susitikimų metu ministrantai mokomi šios šventos tarnybos pagrindų, supažindinami su liturginiais indais, jų paskirtimi; taip pat mokomi rimtos laikysenos, pamaldumo šv. Mišių metu. Ministrantai niekada nepamiršta, kad yra mažieji apaštalai ir Jėzaus draugai.

Atsakingas – zakristijonas.

Minstrantai yra – 7.

Kviečiame aktyviai įsijungti į ministrantų veiklą.

 

Tags:
No Comments

Post A Comment