STATYBAI REIKALINGA JŪSŲ PARAMA

STATYBAI REIKALINGA JŪSŲ PARAMA


KAUNO ŠVENTOJO JONO PALIAUS II (ŠILAINIŲ) PARAPIJOS ĮSIKŪRIMUI IR BAŽNYČIOS STATYBAI REIKALINGA JŪSŲ PARAMA.

Naujai įsteigtai parapijai reikalinga kiekvieno geros valios krikščionio parama. Pirmiausiai reikalingi liturginiai reikmenys ( Šv. Mišių taurė, Komuninė, Monstrancija, arnotai, patarnautojų albos,šlakstyklė ir k t.) kad galėtume švįsti su Viešpaties džiaugsmu Jo įsteigtus sakramentus.
Tad kviečiame savo auka prisidėti prie Kauno Pal. Jono Pauliaus II parapijos įsikūrimo ir bažnyčios projektavimo darbų.
…………………………………………………………………………………………………………………..
Einamosios sąskaitos rekvizitai
Gavėjas: Kauno Palaimintojo Jono Pauliaus II parapija
Gavėjo kodas: 303188959
Gavėjo kredito unija: Kauno arkivyskupijos kredito unija
Kredito unijos bankinis kodas: 50108
Sąskaitos Nr.: LT62 5010 8000 1400 1036
…………………………………………………………………………………………………………………..
Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius buvo prašęs visų sveikintojų 75-ojo jubiliejaus proga išlaidas dovanoms skirti naujajai Jono Pauliaus II parapijai. Iki lapkričio 15 d. paaukota 38 tūkst. Litų.

Dėkojame Kauno arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui SJ , visiems aukotojams ir rėmėjams. Viešpats gausiai teatlygina!

Su pagarba kun. A. Alminas


 

No Comments

Post A Comment