STATYBAI REIKALINGA JŪSŲ PARAMA Tag

KAUNO ŠVENTOJO JONO PALIAUS II (ŠILAINIŲ) PARAPIJOS ĮSIKŪRIMUI IR BAŽNYČIOS STATYBAI REIKALINGA JŪSŲ PARAMA.Naujai įsteigtai parapijai reikalinga kiekvieno geros valios krikščionio parama. Pirmiausiai reikalingi liturginiai reikmenys ( Šv. Mišių taurė, Komuninė, Monstrancija, arnotai, patarnautojų albos,šlakstyklė ir k t.) kad galėtume švįsti su Viešpaties džiaugsmu...