Kvietimas giedoti parapijos chore

Kvietimas giedoti parapijos chore


 

„Viešpatie, kaip gera šlovinti Tave, giedoti šlovės giesmes Tavo vardui. Aukščiausiasis kas rytą Tavo ištikimą meilę, kas naktį Tavo ištikimybę, palydint dešimstygei arfai, su giesme ir lyra“ Ps. 92,1-4.

Maloniai kviečiame giedoti parapijos chore! Laukiami visi įvairaus amžiaus galintys giedoti parapijiečiai.

Repeticijos vyksta sekmadieniais nuo 9 val. muzikos kabinete, šalia aktų salės (Nr.234). 

 

Choro vadove Austėja.  Tel.:+370 618 82916


 


 

No Comments

Post A Comment