Prieš ketvirtąjį Gavėnios sekmadienį

Prieš ketvirtąjį Gavėnios sekmadienį


Šventasis Tėvas Pranciškus kviečia visus pasaulio katalikus Gavėnios susitelkimą įprasminti, priimant susitaikymo sakramentą. Jis pats kovo 28 dieną pradės susitaikymo pamaldas Šv. Petro bazilikoje Romoje, po kurių eilėje Romos bažnyčių kunigai klausys išpažinčių per visa naktį. Popiežius sako, kad labai svarbu kiekvienam tikinčiajam prisiliesti prie Dievo Gailestingumo, kuris labiausiai pasireiškia susitaikinimo sakramente. Jis kviečia taip pat ir visos pasaulio tikinčiuosius, prašydamas, kad kiekvienoje pasaulio vyskupijoje tuo pat metu būtų visa laiką atvira bent viena bažnyčia, kurioje būtų klausoma išpažinčių ir adoruojamas Švenčiausiasis Sakramentas. Popiežius trokšta, kad tokios pamaldos ateityje būtų rengiamos kiekvienais metais prieš ketvirtąjį Gavėnios sekmadienį.

Kauno arkivyskupijoje šiemet šios pamaldos organizuojamos Kauno arkikatedroje – bazilikoje. Naktinis budėjimas prasidės kovo 28 dieną 18 valandą Šventosiomis Mišiomis. Po Šventųjų Mišių vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir bus klausoma išpažinčių. Arkikatedra bus atidaryta per visa naktį ir išpažinčių klausoma visą parą. Susitaikymo pamaldos bus baigtos kartu su popiežiumi kovo 29 dieną 18 valandą.

Kviečiame tikinčiuosius šioje susitaikinimo dienoje dalyvauti, pasinaudoti proga atlikti velykinę išpažintį ir prisijungti prie Švenčiausiojo Sakramento adoracijos.


 

No Comments

Post A Comment