Be kategorijos

Jūs nesnaudžiate, tai ir darbai nesnaudžia. Dėkojame visiems prisidedantiems savo auka ir malda prie Šv. Jono Pauliaus II bažnyčios statybų! Tik jūsų dėka, mielieji, statome šią bažnyčią be jokių įsiskolinimų. Tai yra Dievo malonė. Pirmojo bažnyčios sienų mūrijimo etapo darbų sąmata yra 15 000 eur, šiuo metu...

Šiandien prasidėjo Alfa kursas suaugusiems! Ačiū visiems dalyviams! Taip pat, visus dar norinčius prisijungti, drąsiname, jog galite dar spėti - susitinkame sausio 25 d. 18:00 val. Šv. Jono Pauliaus II koplyčioje Dėkojame visai parapijos Alfa kurso komandai už tarnystę! Dėkojame Alfa kurso dvasiniam palydėtojui vikarui kun....

Sausio 18-25 d. minint Maldos už krikščionių vienybę aštuondienį, kviečiame jus, brangūs parapijiečiai, drauge melstis už Bažnyčią, prašant visų krikščionių bažnyčių suartėjimo, bendravimo ir susivienijimo, kad būtų atkurta vieninga krikščionybė. Šv. Mišios aukojamos: Antradienis 12:00 val. Trečiadienis 12:00 val. Ketvirtadienis 12:00 val. Penktadienis 18:00 val. Šeštadienis 10:00 val. Sekmadienis 8:30, 10:00, 12:00...

MALDOS UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ AŠTUONDIENIS IR DIEVO ŽODŽIO SEKMADIENIS   Brangūs parapijiečiai, Sausio 21 d. (sekmadienį) šv. Mišiose: 8:30, 10:00 ir 12:00 val. svečiuose prof. habil. dr. kun. Romualdas Dulskis sakys homiliją tema: „Šv. Jono Pauliaus II mokymas ekumeninėje ir religijų dialogo perspektyvoje". 📖🙏 ...