Be kategorijos

Esu nuoširdžiai dėkingas kiekvienam, kuris savo malda ir auka prisideda prie Kauno Šv. Jono Pauliaus II bažnyčios statybų. Jau tiek daug kartu pastatėme! Kviečiu kiekvieną galintį skirti 1,2 % GPM KAUNO ŠV. JONO PAULIAUS II BAŽNYČIOS STATYBAI. Tai mums yra ypatingai svarbu. Jūsų skirtos paramos dėka jau...

ALELIUJA! KRISTUS PRISIKĖLĖ! Kapo akmuo buvo kliūtis pamatyti tai, kas atsitiko su Jėzumi. Jei norite žinoti tiesą ir patirti Jo meilę, pašalinkime akmenį nuo savo širdies, kuris trukdo matyti Dievo šviesą Jumyse ir Kituose. Kristaus Prisikėlimo šviesos apšviesti įveikime nuovargį, nesėkmių naštą ir atgaivinkime susitaikinimo, naujų...

ALELIUJA! KRISTUS PRISIKĖLĖ!  Kapo akmuo buvo kliūtis pamatyti tai, kas atsitiko su Jėzumi. Jei norite žinoti tiesą ir patirti Jo meilę, pašalinkime akmenį nuo savo širdies, kuris trukdo matyti Dievo šviesą Jumyse ir Kituose. Kristaus Prisikėlimo šviesos apšviesti įveikime nuovargį, nesėkmių naštą ir atgaivinkime susitaikinimo, naujų galimybių...

ALELIUJA! KRISTUS PRISIKĖLĖ!  Kapo akmuo buvo kliūtis pamatyti tai, kas atsitiko su Jėzumi. Jei norite žinoti tiesą ir patirti Jo meilę, pašalinkime akmenį nuo savo širdies, kuris trukdo matyti Dievo šviesą Jumyse ir Kituose. Kristaus Prisikėlimo šviesos apšviesti įveikime nuovargį, nesėkmių naštą ir atgaivinkime susitaikinimo, naujų galimybių...

Kovo 30 d. (Didysis Šeštadienis) parapijoje sulaukėme svečių: arkivyskupo Kęstučio Kėvalo, vyskupo Sauliaus Bužausko, kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ, monsinjoro Vytauto Grigaravičiaus ir kun. Vincento Lizdenio. Klebonas kun. Andrius aprodė bažnyčią, papasakojo apie statybų bei pasiruošimo Šv. Velykoms darbus bei drauge pasimeldus koplyčioje pasveikino vyskūpų delegaciją su...

Brangieji, Jau dabar kviečiame kiekvieną iš jūsų budėti prie Kristaus kapo. Budėjimas prie kapo vyksta nuo dabar per visą naktį iki šeštadienio (kovo 30 D.) 19:00 val. “Jis buvo paniekintas, žmogaus vardo nevertas, skausmų vyras, apsipratęs su negalia, – toks, kuris prieš žmones užsidengia veidą. Jis buvo paniekintas, laikėme...

Inirtingai vyksta paruošiamieji darbai Velyknakčiui ir Šv. Velykoms. Ateikite, Kristus jūsų laukia. Šiandien Didysis penktadienis Kristaus kančios pamaldos 18:00 val. (koplyčioje) Kovo 30 d. (šeštadienis) Velyknakčio šv. Mišios 20:00 val. (atsineškite žvakę Krikšto pažadų atnaujinimui, bus šventinamas vanduo) (statomoje bažnyčioje). Kovo 31 d. (sekmadienis) šv....

NUO BALANDŽIO 2 D. KEIČIASI ŠV. MIŠIŲ LAIKAS Pirmadieniais: šv. Mišios neaukojamos Antradieniais: šv. Mišios 18:00 val. Trečiadieniais: šv. Mišios 18:00 val. Ketvirtadieniais: šv. Mišios 18:00 val. Penktadieniais: šv. Mišios 18:00 val. Šeštadieniais: šv. Mišios 10:00 val. Sekmadieniais: šv. Mišios 8:30 val., 10:00 val., 12:00 val., 13:30 val. ...