Be kategorijos

2023 m. birželio 24 d., Šv. Jono Krikštytojo šventėję, J. E. Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas paskyrė kun. Domą Pauliką mūsų parapijos vikaru. ✉️ Praėjusį sekmadienį popiežiaus parapijos bendruomenė sutiko ir pasveikino kun. Domą, kuris aukojo pirmąsias šv. Mišias koplyčioje. 🙌 Kviečiame maldoje prisiminti kun. Domą ir prašyti...

Sveikiname kun. Kęstutį su gimimo diena! 🥳   Birželio 18 d. sekmadienį, 12 val. šv. Mišiose su gimimo diena tarėme kun. Kęstučiui!   🙏 Kviečiame savo maldoje prisiminti kun. Kęstutį ir paprašyti, kad Dievas jį laimintų ir suteiktų jam reikiamų malonių! [gallery ids="8746,8739,8740,8742,8741,8744,8745,8743"]...

Birželio 11 d. minėjome Devintines. 📸 Šią dieną kreipėme žvilgsnį į Jėzų 👀 ir apmąstėme jo buvimą Eucharistijoje. Po pagrindinių šv. Mišių ėjome paskui Jėzų procesijoje, trokšdami tapti panašiais į Išganytoją ir pasiekti palaimintąją vienybę Jame. [gallery ids="8690,8691,8692,8693,8694,8695,8696,8697,8698,8699,8700,8701,8702,8703,8704,8705,8706,8707,8708,8709,8710"]...

Gegužės 21 d. minėjome Šeštines. Kristus, žengdamas į dangų, pažadėjo savo mokiniams ir mums, kad atsiųs Globėją - Šv. Dvasią. 🕊️ Dvasia lydi ir įgalina mus su ugnimi🔥 liudyti Kristų kasdienybėje. Šią dieną dar viena vaikų grupė pirmą kartą priėmė Jėzų į savo širdis ♥️ [gallery ids="8620,8621,8622,8623,8624,8625,8626,8627,8628,8629,8630,8631,8632,8633,8634,8635,8636,8637,8638,8639,8640,8641"]...

Gegužės 20 d. mūsų parapijoje vyko Sutvirtinimo sakramento šventė.Jaunuoliai ir suaugusieji, iš viso 76 asmenys, buvo patepti Šv. Krizma ir priėmė Šv. Dvasią su jos dovanomis. Dėkojame vysk. Sauliui Bužauskui, kun. Artūrui Kazlauskui, kelbonui kun. Andriui Alminui, kun. Kęstučiui Geniui. Dėkojame sutvirtinamiesiems, jų vadovams Kamilei ir Justui...