Be kategorijos

Šiandien prasidėjo Alfa kursas suaugusiems! Ačiū visiems dalyviams! Taip pat, visus dar norinčius prisijungti, drąsiname, jog galite dar spėti - susitinkame sausio 25 d. 18:00 val. Šv. Jono Pauliaus II koplyčioje Dėkojame visai parapijos Alfa kurso komandai už tarnystę! Dėkojame Alfa kurso dvasiniam palydėtojui vikarui kun....

Sausio 18-25 d. minint Maldos už krikščionių vienybę aštuondienį, kviečiame jus, brangūs parapijiečiai, drauge melstis už Bažnyčią, prašant visų krikščionių bažnyčių suartėjimo, bendravimo ir susivienijimo, kad būtų atkurta vieninga krikščionybė. Šv. Mišios aukojamos: Antradienis 12:00 val. Trečiadienis 12:00 val. Ketvirtadienis 12:00 val. Penktadienis 18:00 val. Šeštadienis 10:00 val. Sekmadienis 8:30, 10:00, 12:00...

MALDOS UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ AŠTUONDIENIS IR DIEVO ŽODŽIO SEKMADIENIS   Brangūs parapijiečiai, Sausio 21 d. (sekmadienį) šv. Mišiose: 8:30, 10:00 ir 12:00 val. svečiuose prof. habil. dr. kun. Romualdas Dulskis sakys homiliją tema: „Šv. Jono Pauliaus II mokymas ekumeninėje ir religijų dialogo perspektyvoje". 📖🙏 ...

Sausio 14 dieną mūsų parapijoje knygą „Palaimintasis Jurgis Matulaitis štrichai portretui” pristatė Sesuo Viktorija Plečkaitytė MVS. Sesuo sako: „Žmonėms tėvas Jurgis gali nešti žinią, kad nėra neįmanomų dalykų, mat pats palaimintasis Jurgis sirgo kaulų tuberkulioze, buvo klasės autsaideris, penktoje klasėje jam buvo pasakyta, kad nieko...

Brangūs parapijiečiai, kviečiame šį sekmadienį – sausio 14 d. – į knygos apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį pristatymą, kurį rengia knygos autorė Sesuo Viktorija Plečkaitytė MVS. Pristatymas vyks po 8:30, 10:00, 12:00 ir 13:30 val. šv. Mišių. Po pristatymo bus galimybė įsigyti knygą. ...