Be kategorijos

2022 m. gruodžio 31 d. - šv. Mišiose dėkojome Dievui už praėjusius metus ir prašėme malonių 2023 Viešpaties metams. 🙏 🙌 Šv. Mišias aukojo klebonas kun. Andrius, koncelebravo kun. Eligijus. ♥️ Dėkojame Jums mieli parapijiečiai, Jūsų šeimoms, artimiesiems ir visiems mecenatams bei geradariams, kurie savo maldomis ir...

Gruodžio 24d. ėdžiose radome užgimusį Išganytoją, mūsų Viešpatį, Jėzų Kristų! 🌟 Tegul Jo gimimo šviesa 🔆 įneša į mūsų širdis tikėjimo 🙏 malonę ir taikos 🕊️ troškimą! 🙌 Dėkojame visiems susirinkusiems švęsti šios iškilmės: parapijiečiams, choristams ir jų vadovei, patarnautojams, kunigams. ♥️ Dėkojame Juritai, Vilmai, Povilui už koplyčio...

🫶 Gruodžio 18 d. Jono Pauliaus II gimnazijos mokiniai, priklausantys skautams, mūsų parapiją sušildė Betliejaus taikos ugnimi. 🕯️Betliejaus taikos ugnies akcijos tikslas - nešti žmonėms TAIKĄ simbolizuojančią Kristaus šviesą ir kreipti kiekvieno darbu artimo labui. ⭐️ Kristus yra mūsų šviesa, o mes, Jo broliai ir seserys, turime...

Gruodžio 18 d. - IV-asis maldingo 🙏 ir džiugaus 🙌 laukimo laiko - ADVENTO sekmadienis. 🕗 šv. Mišios - 8:30, 10:00, 12:00, 13:30 val. 🙌 Bus laiminamos Jūsų atsineštos prakartėlės skulptūrėlės. 8:30 val. Rarotų šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos garbei 💙 📜 "Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų,...

  🤲 Gruodžio 10 d. Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas pašventino kunigu Eligijų Žakį. ⭐️ Mūsų parapijiečiai dalyvavo šioje iškilmėje ir pasveikino neopresbiterį kun. Eligijų bei palinkėjo gausių Viešpaties malonių ir Šv. Dvasios vedimo kunigo tarnystėje. 🙏 Palaikykime savo maldomis naująjį kunigą! [gallery columns="2" size="medium" ids="7692,7691"]...