Be kategorijos

DIEVO ŽODŽIO SEKMADIENIS Sausio 22 d. - III eilinis sekmadienis yra skirtas artimiau apmąstyti mums duotą Dievo žodį, įsigilinti ir dalintis juo su visais. Kviečiame visus jungtis į Šv. Rašto apmąstymą. Daugiau apie, ketvirtą kartą minimą, Dievo žodžio sekmadienį galite paskaityti čia: https://www.vaticannews.va/lt/popiezius/news/2023-01/ketvirta-karta-bus-svenciamas-dievo-zodzio-sekmadienis.html...

Sausio 18 - 25 dienomis vyksta maldos už krikščionių vienybę aštuondienis. Kviečiame visus jungtis į maldą ir prašyti vienybės tarp krikščionių! MALDA UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ VIEŠPATIE JĖZAU KRISTAU, Tu jungi savyje visas šeimas ir visas pasaulio tautas. Per Tave mes esame vieno Tėvo vaikai. Argi neprivalome gyventi vienybėje, kaip...

2022 m. gruodžio 31 d. - šv. Mišiose dėkojome Dievui už praėjusius metus ir prašėme malonių 2023 Viešpaties metams. 🙏 🙌 Šv. Mišias aukojo klebonas kun. Andrius, koncelebravo kun. Eligijus. ♥️ Dėkojame Jums mieli parapijiečiai, Jūsų šeimoms, artimiesiems ir visiems mecenatams bei geradariams, kurie savo maldomis ir...

Gruodžio 24d. ėdžiose radome užgimusį Išganytoją, mūsų Viešpatį, Jėzų Kristų! 🌟 Tegul Jo gimimo šviesa 🔆 įneša į mūsų širdis tikėjimo 🙏 malonę ir taikos 🕊️ troškimą! 🙌 Dėkojame visiems susirinkusiems švęsti šios iškilmės: parapijiečiams, choristams ir jų vadovei, patarnautojams, kunigams. ♥️ Dėkojame Juritai, Vilmai, Povilui už koplyčio...