Be kategorijos

Brangieji, Kviečiame jūsų vaikus, anūkus, globotinius ir visus 8-12 metų vaikus į vasaros nuotykį „Dievas myli mane ir mano gyvenimą“. Stovykla vyks birželio 17-21 d. Zalensų sodyboje, Kauno raj. Stovyklos metu turėsime dienos impulsus, būrelius, grupeles, žygius ir aktyvias pramogas, drauge švęsime šv. Mišias. Dalyvio įnašas: 250...

BALANDŽIO 23 D. (ANTRADIENĮ) 18:00 VAL. ŠV. MIŠIOSE   ŠV. JONO PAULIAUS II MAŽIEJI ATLAIDAI ir MINIMAS ŠV. JURGIS raitelių, kareivių, šaulių, ūkininkų bei gyvulių globėjas.✨   Melsimės jūsų intencijomis, kurias užrašote prie Šv. Jono Pauliaus II, prašydami Šv. Jono Pauliaus II ir Šv. Jurgio užtarimo. 🙏 ...

Jau visai nedaug trūksta iki galutinės reikalingos sumos sienų mūrijimui, dėkojame visiems geradariams, kurie savo malda ir auka prisideda prie bažnyčios statybų! Štai visas pulkas geradarių, kurie savo auka prisideda prie bažnyčios sienų mūrijimo, AČIŪ JUMS : R. ir V. Mikuliams, Kęstučio šeimai, Rimui Z.,...

Nuoširdžiai dėkojame aukotojams, kurie prisideda prie bažnyčios statybų! Štai visas pulkas geradarių, kurie savo auka prisideda prie bažnyčios sienų mūrijimo, AČIŪ JUMS : Jonui ir Liudai J., Barborai P., Antanui, Severinai N., Loretai M., Laimos šeimai, Raškinių šeimai, Onai P., Elvyros S. šeimai, Mildai B.,...

Dėkojame vyskupui Sauliui Bužauskui už apsilankymą mūsų parapijoje balandžio 7 d., homiliją tema: „Dievo gailestingumas ir Šv. Jonas Paulius II“ bei bendrystę drauge su parapijiečiais ir parapijos vaikais ridenant margučius. Šventasis Jonai Pauliau II, melski už mus! ...