Be kategorijos

MALDOS UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ AŠTUONDIENIS IR DIEVO ŽODŽIO SEKMADIENIS   Brangūs parapijiečiai, Sausio 21 d. (sekmadienį) šv. Mišiose: 8:30, 10:00 ir 12:00 val. svečiuose prof. habil. dr. kun. Romualdas Dulskis sakys homiliją tema: „Šv. Jono Pauliaus II mokymas ekumeninėje ir religijų dialogo perspektyvoje". 📖🙏 ...

Sausio 14 dieną mūsų parapijoje knygą „Palaimintasis Jurgis Matulaitis štrichai portretui” pristatė Sesuo Viktorija Plečkaitytė MVS. Sesuo sako: „Žmonėms tėvas Jurgis gali nešti žinią, kad nėra neįmanomų dalykų, mat pats palaimintasis Jurgis sirgo kaulų tuberkulioze, buvo klasės autsaideris, penktoje klasėje jam buvo pasakyta, kad nieko...

Brangūs parapijiečiai, kviečiame šį sekmadienį – sausio 14 d. – į knygos apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį pristatymą, kurį rengia knygos autorė Sesuo Viktorija Plečkaitytė MVS. Pristatymas vyks po 8:30, 10:00, 12:00 ir 13:30 val. šv. Mišių. Po pristatymo bus galimybė įsigyti knygą. ...