Žolinės iškilmėje Pažaislyje

Žolinės iškilmėje Pažaislyje


Mieli, rugpjūčio 15 d. kviečiame Jus  dalyvauti Žolinės  iškilmėje Pažaislyje.

14.00 – 14.50 val. Susitaikinimo sakramentas

15.00 val. Šv. Mišios vienuolyno šventoriuje vadovauja vysk. K. Kėvalas.  Gieda Kauno valstybinis choras, meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis. Po šv. Mišių koncertas.

           Nuo 14.00 val.  išpažinčių klauso šie kunigai :

 

 • Šv. apašt. Petro ir Povilo arkikatedra bazilikos           kun. G.Blužas  OFS
 • Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės                      kun. Jacek Paszenda SDB
 • Šv. Vincento Pauliečio                                          kun. br.V. Tamošauskas  OFMCap
 • Šventosios Dvasios                                               mons. Ž. Paulauskas       
 • Gerojo Ganytojo                                                  kun. A. Martusevičius
 • Šv. Juozapo                                                        kun. L.Šipavičius
 • P.J. Matulaičio                                                     kun. D. Vasiliauskas
 • Šv. Jono Pauliaus II                                              kun. A. Alminas                    
 • Kristaus Prisikėlimo                                                kun. N. Pipiras
 • Kristaus Prisikėlimo                                                mons. V. Grigaravičius
 • Šv. Pranciškaus Ksavero                                         kun. J. Zubrus SJ               
 • Švč. Jėzaus Širdies                                                kun. G. Stumbras
 • Šv. Antano                                                          kun. A. Končius
 • Šv. Kryžiaus                                                         kun. R. Šumbrauskis 

 


Kauno  I dekanato  dekanas                                         mons. Vytautas Grigaravičius    


        

No Comments

Post A Comment