XIX EILINIS SEKMADIENIS

XIX EILINIS SEKMADIENIS


Šį sekmadieni Petras įsivėlė į išskirtinį nuotykį. Jis užsigeidė pasivaikščioti vandeniu, taip, kaip ir Mokytojas, ir vos nenuskendo. Būtume turėję pirmąjį popiežių, kuris, nors pagal profesiją būdamas žvejys, žuvo vandenyje.
Kodėl Petrui nepavyko? Labai aiškų atsakymą skaitome Evangelijoje: Petrą įveikė baimė. Ji, tarsi didžiulis svoris, traukė jį žemyn. Tiesa, ko gero tai buvo ne vien baimė dėl stipraus vėjo ir didžiulių bangų. Petras bijojo pats savęs, savo ambicijų, vertusių jį pirmauti kitų apaštalų tarpe, bijojo savo noro išsiskirti, išsigando, kad jam nepavyks. Tada iki tol tvirtuma buvusios bangos prasiskyrė ir jis pradėjo skęsti.
Jėzus, tačiau, ko gero, gali mus išmokyti nugalėti baimę, at-skleisti paslaptį, kaip galima eiti siautėjančių bangų paviršiumi. Ši paslaptis yra malda. Malda padeda įveikti baimę, išlaisvina iš visko, kas slegia širdį ir traukia mus žemyn.
Mums reikia išmokti garbinti Dievą.
Niekas nereikalauja, kad vaikščiotume vandeniu, tačiau būtina, kad ir pačių žiauriausių audrų metu rastume drąsos atsiklaupti. Tik tuomet galėsime išdrįsti žengti vieną kitą žingsnį ir link tų, kuriems trūksta žemės po kojomis.

VISIEMS DŽIAUGSMINGO SEKMADIENIO:)


Facebook

No Comments

Post A Comment