Vėlykų prisikėlimo džiaugsmas

Vėlykų prisikėlimo džiaugsmas


Brangieji,

Kapo akmuo buvo kliūtis pamatyti tai
kas atsitiko su Jėzumi. Jei norite žinoti
tiesą ir patirti Jo meilę, pašalinkime
akmenį nuo savo širdies, kuris trukdo
matyti Dievo šviesą Jumyse.
Kristaus Prisikėlimo šviesos apšviesti
įveikime nuovargį, nesėkmių naštą ir
atgaivinkime susitaikinimo, naujų
galimybių savo bei kitų gyvenime viltį
Palaimintų Šventų Velykų!
Kauno Pal. Jono Pauliaus II parapijos klebonas

A. Alminas


 

No Comments

Post A Comment