V GAVĖNIOS SEKMADIENIS

V GAVĖNIOS SEKMADIENISAklu gali būti kiekvienas, atsiribojęs nuo Kristaus, netgi teologijos profesorius. Juk ir fariziejai save laikė geriausiai viską žinančiais. Klastingi, kaip lapės, jie vienok pasirodė esą akli, kai, matydami Jėzaus padarytą stebuklą, pradėjo svarstyti: Tas žmogus ne iš Dievo, nes nesilaiko šeštadienio… Kaip galėtų nusidėjėlis daryti tokius stebuklus?!

Jėzus suteikė pirmenybę žmogui, o ne įstatymo raidei, jam labiau rūpėjo padaryti gera, negu išlaikyti visus reikalavimus, Jis tuo momentu buvo ne paklusnus valdinys, bet Žmogus, kuris rūpinasi kitu žmogumi.


 

No Comments

Post A Comment