Procesijos dalyviai

Procesijos dalyviai


Švenčių ir atlaidų dienomis organizuojama  iškilminga tikinčiųjų procesija.   Eisenos dalyviai – vaikai, jaunimas, vidutinio ir vyresnio amžiaus vyrai bei moterys, pasipuošę procesijų rūbais ir spalvingais tautiniais drabužiais.  Šventinėje procesijoje barstomos gėlės, tikintieji neša kryžių, žvakes, giedamos procesijų giesmės.

Maldingoje eisenoje stiprėja visų tikinčiųjų dvasia, sekant paskui esantį Eucharistijoje Jėzų – galingiausią gyvybės nešėją. Kviečiame mūsų parapijos tikinčiuosius ir bažnyčios lankytojus aktyviai įsijungti į procesijų dalyvių gretas.


 

 

 

No Comments

Post A Comment