Papuoškime šv. Kalėdas gerais darbais!

Papuoškime šv. Kalėdas gerais darbais!

Prie kelio stovėjo baltas aukštas kryžius. Už 146 metrų, žiūrint į vakarus, matėsi medis, kuriame Rafaelis ir Jeremielis buvo laikinai apsistoję, kad išsipurtytų į batus pribirusį sniegą, nes visą kelionę smarkiai snigo. Angelai gavo užduotį aplankyti visus žmones, ir pasižiūrėti, kaip jie laukia užgimsiančio Kūdikėlio Jėzaus. Apsižvalgę po apylinkes, pamatė daug ypatingų žmonių! Ypatingi jie buvo todėl, kad dalinosi viskuo, kas jiems buvo brangu ir tikra. Vieni dalinosi mintimis, kiti- duona, treti savo laiku, kiti…
Parašyk komentaruose, kurias dalybas patyrei Tu!
Arba: “Parašyk komentaruose vardą žmogaus, kurio gerumas aplankė ir tave!”
***
Su kiekvienu apsilankymu lauksime lapelių, ant kurių būsit užrašę ką gero pavyko padaryti iki aplankant koplyčią. Įmetus lapelį į raudonąją dėžę gausite gėlytes, kurias saugosim ant širdelių iki pat šv. Kalėdų!
Atėjus šv. Kalėdoms šiomis gėlytėmis – gerais darbais – tikimės papuošti mūsų bažnytėlę nuo galvos iki kojų!

No Comments

Post A Comment