Marijos legionas

Marijos legionas


Tarptautinė katalikų pasauliečių draugija, kurios nariai Dvasininkų vadovaujami atlieka gailestingumo ir apaštalavimo darbus parapijose. Susirinkimai vyksta po Šv. Mišių Palaimintojo Jono Pauliaus II gimnazijos salėje.


 

 

No Comments

Post A Comment